Sinds MUST in augustus 2009 van start ging, zijn er vele tientallen UFO-meldingen bij ons binnengekomen. We hebben toen besloten alleen onderzoek te doen naar meldingen die maximaal drie maanden oud zijn. De belangrijkste reden hiervoor is dat dit ook de termijn is waarbinnen gegevens van de Luchtvaartdienst nog opvraagbaar zijn.

Van alle onderzoeken werd een rapport gemaakt. Deze rapporten zijn als PDF gratis op te vragen bij MUST.

Het bleek echter al gauw niet meer doenlijk alle meldingen te onderzoeken, vooral omdat er bij sommige waarnemingen te weinig gegevens zijn om tot een goed oordeel te komen. Bovendien is het schrijven van de rapporten erg tijdrovend.


Sinds medio 2012 doen we uitsluitend nog onderzoek naar bijzondere waarnemingen; waarnemingen met meerdere onafhankelijke getuigen en een duidelijk zichtbaar vliegend object. De meest recente waarnemingen staan daarom in de categorie 'Uninvestigated'.

Alle meldingen, ook van oudere waarnemingen, zijn echter nog steeds interessant voor MUST. We doen weliswaar niet altijd nader onderzoek  maar leggen de waarneming wel vast. U doet ons dus nog steeds een groot plezier door uw waarneming bij ons te melden! 


Kijk voor meer informatie over ons classificatiesysteem bij het tabblad Classificatie.


* * * 

MELDINGEN

UNINVESTIGATED


- Houttuin, 16 augustus 2015: snel vliegend oranje licht

- Paranam, 30 juli 2015: vreemd vliegend licht

- Hermitage Mall, 20 juli 2015: oranje vliegend object

- Paramaribo Noord, 27 juni 2015: blauw-groene lichten

- Kwatta, 5 april, 2015: vreemd lichtobject gefotografeerd

- Tijgerkreek, 20 november 2014: vliegend helder licht

- Meerzorg, 2 november 2014: vliegend licht/object

- Paramaribo, 11 september 2014: vliegend licht tussen sterren

- Paramaribo Noord, 7 september 2014: drie rode bollen

- Weg naar Zee, 18 augustus 2014: vliegend licht daalt

- Kwatta, 6 augustus, 2014: zwevende lichten boven weiland 

- Paramaribo, 18 juni 2014: vreemde lichten in de wolken

- Paramaribo, 1 juni 2014: drie opmerkelijke lichten

- Paramaribo, 13 mei 2014: rood vliegend licht gefilmd

- Commewijne, 29 april 2014: vreemd object gefotografeerd

- Zorg en Hoop, 11 februari 2014: opmerkelijk veelkleurig licht

- Paramaribo Noord, 2 januari 2014: drie vreemde lichten

- Paramaribo, 6 november 2013: vreemd licht

- Domburg, 10 september 2013: opmerkelijk licht gefilmd

- Anaula, 16 juli 2013: witte schotel

- Noordpolderdam, 16 juni 2013: oranje lichtbal

- Houttuin, 21 mei 2013: geel-oranje licht

- Nieuwe Grond, 20 mei 2013: vreemde lichten waargenomen

- Paramaribo Noord, 11 mei 2013: vuurbal

- Commewijne, 4 mei 2013: opmerkelijk object gezien

- Ornamibo, 14 april 2013: vreemd verlicht object

- Paramaribo Noord, 10 april 2013: oranje-rode bol

- Nieuw Weergevondenweg, 26 maart 2013: opmerkelijk object

- Paramaribo, 4 februari 2013: vliegend licht

- Paramaribo, 28 januari 2013: vreemde lichten in heelal

- Tourtonne IV, 6 januari 2013: oranje-rode lichten

- Bakhuisgebergte, 12 december 2012: vliegende lichten

- Paramaribo Centrum, 13 november 2012: rood vliegend licht

- Benie's Park II, 28 oktober 2012: fel rood licht 

- Paramaribo Zuidwest, 5 augustus 2012: vreemd licht

- Paramaribo Noord, 14 juli 2012: groot rood vliegend object

- Leiding #11, 5 mei 2012: geel-oranje vliegend licht

- Paramaribo Noord, 9 januari 2012: vreemd licht 

- Cultuurtuin, 1 januari 2012: langzaam vliegend licht 

- Kwatta, 29 december 2011: opmerkelijk vliegend licht 

- Koewarasan, 16 december 2011: rood vliegend object gezien 

- Nieuw-Nickerie, 13 november 2011: snel vliegend licht 

- Weg naar Zee, 17 oktober 2011: fel licht aan horizon 

- Paramaribo, 11 augustus 2011: laag overvliegende UFO 

- Geyersvlijt, 22 juli 2011: vliegende bol met lichten 

- Vierkinderen, 17 juli 2011: vliegende bol gezien

- Afobakaweg, 3 juli 2011: groot wit licht gezien 

- Kwattaweg, 1 juli 2011: vreemd vliegend object  

- Flora, 14 maart 2011: opmerkelijk licht gezien

- Ringweg, 6 februari 2011: onbekend object waargenomen

- Gongrijpstraat, 2 november 2009: lichtbol keert terug 


IDENTIFIED


- Paramaribo Noord, 18 maart 2012: vliegende lichten. CONCLUSIE RAPPORT: De kleur, het gedrag en ook het aantal waargenomen lichten wijzen op wensballonnen. Bovendien is op het moment van de waarneming een aantal wensballonnen opgelaten op de locatie waar de lichten vandaan kwamen, en komt de windrichting overeen met de route van de ballonnen. We gaan er daarom vanuit dat deze meldingen wensballonnen betreffen. Status: Geïdentificeerd - Categorie: Human Artefact (in dit geval wensballonnen)

* * * 

- Lelydorp, 11 september 2011: vreemde lichten. CONCLUSIE RAPPORT: De kleur, het gedrag, het aantal waargenomen lichten en het ‘uitdoven’ van deze lichten wijzen er sterk op dat de waarneming wensballonnen betrof. Bovendien zag een buurtbewoner een wensballon voorbij komen. Hoewel we geen gelegenheid hebben kunnen ontdekken waar op de bewuste avond wensballonnen zijn opgelaten, vinden we wensballonnen de meest waarschijnlijke verklaring voor deze waarneming. Status: Waarschijnlijk te identificeren - Categorie: Human Artefact (in dit geval wensballonnen)

* * *

- Paramaribo, 11 september 2011: vliegende lichtballen. CONCLUSIE RAPPORT: De kleur, het gedrag en ook het aantal waargenomen lichten wijzen er op dat deze waarneming wensballonnen betreft. Bovendien is exact op het moment van de waarneming een gelijk aantal wensballonnen opgelaten op de locatie waar de lichten volgens de melders omhoog kwamen, en komt de windrichting overeen met de route van de ballonnen. We gaan er daarom vanuit dat de meldingen van 11 september 2011 te Paramaribo wensballonnen betreffen. Status: Geïdentificeerd - Categorie: Human Artefact (in dit geval wensballonnen)

* * *

- Accaribo/Paramaribo, 14 en 20 augustus 2011: rare lichtbol. CONCLUSIE RAPPORT: Op de momenten en plaatsen waarop het heldere licht werd waargenomen, stond de planeet Jupiter steeds aan de hemel. Qua uiterlijk, beweging en snelheid voldoet het waargenomen licht aan de kenmerken van Jupiter. Bovendien verklaart een object op die afstand dat de waarneming zowel vanuit Accaribo als uit Paramaribo is gedaan. We concluderen hieruit dat de waarnemingen van 14 en 20 augustus de planeet Jupiter betreffen. Status: Geïdentificeerd - Categorie: Natural Phenomenon (in dit geval Jupiter)

* * *

- Paramaribo, 6 augustus 2011: opmerkelijk vliegende lichten. CONCLUSIE RAPPORT: De waarneming zoals beschreven door de verschillende onafhankelijke getuigen, komt overeen met een raketlancering. Uit navraag bleek dat op de tijd van de waarneming inderdaad de Ariane 5 gelanceerd is te Kourou, exact de richting waarin het object werd waargenomen. We concluderen hieruit dat deze waarneming een raket betreft. Status: Geïdentificeerd Categorie: Human Artefact (in dit geval een raket)

* * *

- Richelieu, 2 en 3 augustus 2011: vreemde vliegende lichten. CONCLUSIE RAPPORT: Vanwege het uiterlijk en het gedrag van de waargenomen lichten, gaan we er vanuit dat hier satellieten zijn waargenomen. Status: Geïdentificeerd - Categorie: Human Artefact (in dit geval satellieten)

* * *

- Weg naar Zee, 28 juli 2011: schoolkinderen zien vreemd object. CONCLUSIE RAPPORT: Het object dat is waargenomen lijkt qua uiterlijk en beweging op een weerballon. Nadat we melders een foto toonden van een weerballon, concludeerden zij zelf dat dit leek op het object dat zij hadden gezien. Uit onderzoek blijkt bovendien dat rond de tijd van de waarneming een weerballon is opgelaten, die zich gezien de windrichting en windsterkte op het moment van de waarneming vermoedelijk exact op de plaats bevond waar de getuigen het vreemde object zagen. Status: Geïdentificeerd - Categorie: Human Artefact (in dit geval weerballon)

* * *

- (Half) Flora, 1 november 2010: sigaarvormige groene UFO. CONCLUSIE RAPPORT: Omdat de waarnemingen van de groene streep plaatsvonden op de momenten dat er metingen werden verricht met behulp van een groene laser, ligt het voor de hand de waarneming hiermee te verklaren. Ook de duur van de waarnemingen wijzen op een lasermeting. Het groene object werd bovendien exact gezien in de richting van de locatie waar de metingen werden gedaan. Tot slot duidt ook de relatie tussen het verschijnen en verdwijnen van de groene streep enerzijds en de aan- en afwezigheid van bewolking anderzijds (wat de laser al dan niet zichtbaar maakt), er op dat de waarnemers een groene laserstraal hebben waargenomen. Status: Geïdentificeerd - Categorie: Human Artefact (in dit geval een laser)

* * *

- Charlesburg, 30 mei 2010: vliegende lichten waargenomen. CONCLUSIE RAPPORT: De kleur, het gedrag en ook het aantal lichten wijzen op vuurballonnen. Het feit dat de melder deze verklaring waarschijnlijk vindt, versterkt deze conclusie. We hebben echter geen gelegenheid kunnen ontdekken waar in de nacht van 29 op 30 mei 2010 vuurballonnen zijn opgelaten, en kunnen dus niet met zekerheid zeggen dat hier werkelijk vuurballonnen zijn gezien. Status: Waarschijnlijk te identificeren - Categorie: Human Artefact (in dit geval vuurballonnen) 
* * *

- Bazaltstraat, 22 december 2009: vreemde lichten en objecten gezien. CONCLUSIE RAPPORT: De kleur, het gedrag en ook het aantal waargenomen lichten wijzen op vuurballonnen. Het feit dat ook de melders deze verklaring waarschijnlijk vinden, versterkt onze conclusie. We hebben echter geen locatie kunnen ontdekken waar in de nacht van 21 op 22 december 2009 vuurballonnen zijn opgelaten, en kunnen dus niet met zekerheid aantonen dat hier werkelijk vuurballonnen zijn gezien. Status: Waarschijnlijk te identificeren - Categorie: Human Artefact (in dit geval vuurballonnen)

* * *

- Pauluslaan, 4 september 2009: vliegende objecten met staart ('de UFO van Uitkijk'). CONCLUSIE RAPPORT: De objecten die zijn waargenomen lijken qua uiterlijk en beweging sterk op een weerballon. Nadat we melders een foto toonden van een weerballon, concludeerden zij zelf dat dit exact leek op het object dat zij hadden gezien. Uit onderzoek blijkt bovendien dat rond de tijd van de waarneming een weerballon is opgelaten, die zich gezien de windrichting en windsterkte op het moment van de waarneming vermoedelijk exact op de plaats bevond waar de getuigen de vreemde objecten zagen. Status: Geïdentificeerd - Categorie: Human Artefact (in dit geval weerballon)

* * *

- Overbridge, 15 augustus 2009: vreemd object verschijnt op foto. CONCLUSIE RAPPORT: Uit het feit dat de waarneming niet is gedaan met het blote oog en het feit dat de ‘groene bol’ bij herhaling verschijnt op foto’s van de zon, concluderen we dat de camera van de mobiele telefoon een probleem heeft met hooglicht. Status: Geïdentificeerd - Categorie: Technical Malfunction (in dit geval cameradefect)

* * *

- Zorg en Hoop, 31 juli 2009: moeder en dochter zien twee helderwitte objecten. CONCLUSIE RAPPORT: De objecten die zijn waargenomen lijken qua uiterlijk en beweging sterk op een weerballon. Uit onderzoek blijkt dat enkele minuten voor de waarneming een weerballon is opgelaten, die op het moment van de waarneming hoogstwaarschijnlijk exact op de plek stond waar de melders de vreemde objecten zagen. Nadat melders enkele weken later een weerballon zagen op dezelfde locatie, die in onze aanwezigheid kort daarvoor was opgelaten, concludeerden ze zelf dat dit hetgeen was dat zij eerder hadden waargenomen. Status: Geïdentificeerd - Categorie: Human Artefact (in dit geval een weerballon)IN ONDERZOEK


Er zijn op dit moment geen meldingen in onderzoek.


UNIDENTIFIED


- Paramaribo Noord, 10 oktober 2011: vreemde lichtbollen. CONCLUSIE RAPPORT: Wat betreft het eerste licht kunnen niet uitsluiten dat hier het ISS gezien is. Voor de twee andere lichten hebben we, gezien de snelheid en bewegingen, geen verklaring. Het lichtpunt op de film is geen bewijs dat er daadwerkelijk iets bijzonders te zien is geweest. Maar de combinatie van dit beeld, de audio bij de films en de getuigenverklaringen vinden wij wel overtuigend. We vinden het daarom waarschijnlijk dat hetgeen is waargenomen niet geïdentificeerd kan worden. Status: Waarschijnlijk niet te identificeren - Categorie: DE-1 (bij duisternis waargenomen licht)

* * *

- Tout Lui Faut, 5 oktober 2011: vreemde lichtbol. CONCLUSIE RAPPORT: We hebben voor deze melding geen onafhankelijke getuigen gevonden, maar dankzij de film weten we zeker dat de lichtbol daadwerkelijk op de gemelde tijd en locatie zichtbaar was. We kunnen voor het uiterlijk, gedrag en snelheid van het object geen verklaring vinden. Status: Unidentified - Categorie: DE-1 (bij duisternis waargenomen licht)

* * *

- Accaribo, 26 september 2011: opmerkelijk bewegend licht. CONCLUSIE RAPPORT: Omdat we de melder al jaren kennen als serieuze man en ook de zoons al vaker hebben gezien, nemen we de melding serieus. We kunnen deze waarneming niet verklaren. Helaas hebben we geen onafhankelijke getuigen gevonden die de waarneming kunnen bevestigen. Status: Mogelijk niet te identificeren - Categorie: DE-1 (bij duisternis waargenomen lichten)

* * *

- Paranam, 19 juli 2011: vreemde lichten vliegen over. CONCLUSIE RAPPORT: De vijf getuigen zijn niet geheel onafhankelijk van elkaar, toch nemen we hun verklaringen heel serieus. We kunnen voor de lichten die de getuigen meldden, geen sluitende verklaring vinden. Maar hoewel we het op basis van de feiten niet waarschijnlijk vinden dat een vliegtuig verantwoordelijk is voor deze waarneming, kunnen we dit ook niet uitsluiten. Status: Mogelijk niet te identificeren - Categorie: DE-1: bij duisternis waargenomen lichten

* * *

- Brownsberg, 1 juli 2011: metaalkleurige schotel. CONCLUSIE RAPPORT: We kunnen de totale ervaring zoals deze door de drie betrokkenen wordt beschreven, niet verklaren. Er zijn echter geen getuigen die de waarneming van de melders kunnen bevestigen. Vanwege de intensiteit van de emoties van alle betrokkenen, hebben we toch sterke vermoedens dat hier iets bijzonders heeft plaatsgevonden. Status: Mogelijk niet te identificeren - Categorie: CE-1: close-up van object 
* * * 

- Leliëndaal (Commewijne), 7 mei 2011: felle lichten waargenomen. CONCLUSIE RAPPORT: Voor deze lichten hebben we geen verklaring kunnen vinden. We hebben ook geen onafhankelijke getuigen gevonden. De getuigen vinden we echter vanwege hun positie in de maatschappij wel betrouwbaar. Het zien van UFO’s doet hun positie eerder slecht dan goed. Daarbij komt dat deze melding sterke overeenkomsten vertoont met een melding uit 2009, waarbij het licht is gefilmd. We kunnen niet uitsluiten dat een dergelijk licht nu ook in Commewijne is gezien. Status: Mogelijk niet te identificeren - Categorie: DE-1: bij duisternis waargenomen lichten 

* * * 

- Boxel en Abrabroki, 29 juli 2010: opmerkelijk vliegend object. CONCLUSIE RAPPORT: Het gemelde object is gezien door 6 mensen, onder wie een piloot, en wordt in grote lijnen door iedereen hetzelfde omschreven. Aangezien we enkele waarnemers persoonlijk kennen en twee anderen helemaal geen band hebben met ons of een van de anderen, bestaat er geen reden om aan het verhaal te twijfelen. De hoeveelheid knipperende lichten, het ontbreken van geluid, de route en de vliegbewegingen van het object, zijn vooralsnog door MUST niet te verklaren. Status: Waarschijnlijk niet te identificeren - Categorie: DE-1 (bij duisternis waargenomen licht) 

* * *

- Gongrijpstraat, 12 september 2009: vliegende vuurbal waargenomen. CONCLUSIE RAPPORT: De foto’s van deze vuurbal zijn erg onduidelijk. Los van de foto’s zijn er echter meerdere getuigen die onafhankelijk van elkaar een vliegende lichtbol hebben waargenomen, die vooralsnog op geen enkele manier verklaard kan worden. Status: Waarschijnlijk niet te identificeren - Categorie: Distant Encounter 1 

* * *

- Houttuin, 28 augustus 2009: helder wit licht en donkere objecten in formatie. CONCLUSIE RAPPORT: Voor deze waarneming zijn geen andere getuigen gevonden. Wat betreft de overvliegende objecten kunnen we alleen maar aannemen dat die daar werkelijk overgevlogen zijn. Maar de film is zeker bewijs dat er daadwerkelijk ‘iets’ geweest is, hoewel de bron van het felle licht niet te zien is. We kunnen, ook na langdurig overleg met diverse instanties en personen, geen logische verklaring vinden voor een licht van die sterkte, op die locatie en op die tijd. Status: Mogelijk niet te identificeren - Categorie: Distant Encounter 1

* * * 

- Leysweg, 19 juli 2009: drie lichten in formatie. CONCLUSIE RAPPORT: Vanwege de vele onafhankelijke getuigen bestaat er geen reden om aan het verhaal te twijfelen. Ook de foto laat weinig te raden over. Gezien de betrouwbaarheid van de getuige en het ingewonnen advies van de fotograaf, gaan we er niet vanuit dat de foto bewerkt is. De snelheid, het gedrag en de vorm van de objecten, vallen vooralsnog niet te verklaren. Status: Niet te identificeren - Categorie: Distant Encounter 1

* * * 

- Bakhuisgebergte en Saraban, 29 november 2008: opmerkelijk vliegend object in de nacht. CONCLUSIE RAPPORT: Voor het waargenomen object kunnen we geen logische verklaring vinden. Er zijn geen foto’s of andere bewijzen. De getuigen bij deze waarneming echter zijn mensen met een hoge positie in de samenleving. Vanwege hun openbare functie, nemen we hun verklaring zeer serieus. Overigens besluit MUST naar aanleiding van deze case, dat onderzoek doen naar een melding ouder dan drie maanden, niet voldoende mogelijk is om tot een goed oordeel te komen. Status: Mogelijk niet te identificeren - Categorie: Distant Encounter 1INSUFFICIENT DATA


- Lelydorp, 1 september 2011: vreemde lichten. CONCLUSIE RAPPORT: We kunnen het object dat werd waargenomen niet verklaren. Helaas hebben we geen getuigen kunnen vinden, die de waarneming kunnen bevestigen. Hoewel er geen reden is om aan te nemen dat de melder het verhaal verzonnen heeft, is voor ons vanwege het gebrek aan getuigen niet genoeg informatie voorhanden om tot een sluitende conclusie te komen. Status: Insufficient Data

* * *

- Para, 22 mei 2011: groene bollen in de lucht. CONCLUSIE RAPPORT: Het door de melder waargenomen object doet denken aan een groene laserstraal, al verklaart dit niet de hele waarneming. We hebben echter geen getuigen gesproken, en kunnen dus uitsluitend afgaan op het verslag van de melder, die op het moment van de waarneming een auto bestuurde. Hoewel er geen enkele reden is om aan te nemen dat zij dit verhaal verzonnen of gefantaseerd heeft, is er niet genoeg informatie voorhanden om tot een sluitende conclusie te komen. Status: Insufficient Data 

* * *

- Commewijne, 23 april 2011: vliegende schotel. CONCLUSIE RAPPORT: Deze bijzondere melding kwam te laat binnen om de noodzakelijke gegevens te achterhalen, zoals die van de Luchtvaartdienst. Ook kunnen we alleen nog reconstrueren wat de juiste datum moet zijn geweest. Hierdoor kunnen ook de mogelijke getuigen niet met zekerheid zeggen of zij hun waarneming op dezelfde dag als de melder hebben gedaan. Al met al hebben we te weinig gegevens om tot een sluitende conclusie te komen. Status: Insufficient Data

* * * 

- Totness, 7 juli 2010: vliegende lichten gezien, mogelijke landing. CONCLUSIE RAPPORT: We kunnen de beschreven objecten niet verklaren, maar we hebben geen onafhankelijke getuigen kunnen vinden die de waarneming kunnen bevestigen. Hoewel er geen reden is om aan te nemen dat de melder dit verhaal verzonnen heeft, is er vooral door het gebrek aan getuigen niet genoeg informatie voorhanden om tot een sluitende conclusie te komen. Status: Insufficient Data 

* * * 

- Poelepantje, 29 mei 2010: opmerkelijk object met lichten gezien. CONCLUSIE RAPPORT: We kunnen het beschreven object niet direct verklaren. Hoewel er geen reden is om aan te nemen dat melder dit verhaal verzonnen heeft, is er door het gebrek aan getuigen en aanvullende gegevens niet genoeg informatie voorhanden om tot een sluitende conclusie te komen. Status: Insufficient Data 

* * *
- Leiding 8, 17 december 2009: V-vormig object met lichten vliegt laag over huizen. CONCLUSIE RAPPORT: We kunnen het object dat is waargenomen niet verklaren. We hebben echter geen onafhankelijke getuigen gevonden die de waarneming kunnen bevestigen. Hoewel er geen reden is om aan te nemen dat de melders dit verhaal verzonnen hebben, is voor ons niet genoeg informatie voorhanden om tot een sluitende conclusie te komen. Status: Insufficient Data 

* * *
- Leiding, 25 juli 2009: rode halve bol boven perceel. CONCLUSIE RAPPORT: Voor deze waarneming zijn geen andere getuigen gevonden. We kunnen dus alleen aannemen dat melder werkelijk gezien heeft wat hij zegt gezien te hebben. Hoewel er geen reden is om te denken dat hij dit verhaal verzonnen heeft, is voor ons niet genoeg informatie voorhanden om tot een sluitende conclusie te komen. Status: Insufficient Data